mersin escort
Home / Haberler / Eğitim Haberleri / Katlamalı harçlar kafa karıştırdı

Katlamalı harçlar kafa karıştırdı

katlamali-harc

YÖK, öğrenim süresi içerisinde üniversiteyi bitiremeyenlere katlamalı harç uygulamasını geri getirdi. Buna göre zamanında mezun olamayanların harçları yüzde 300’e varan oranlarda artacak. Konuyla ilgili üniversitelerden farklı cevaplar geliyor; öğrenciler ise tepkili…

Aysel Bozan

Harç olarak bilinen, üniversitelerdeki katkı payı ve öğrenim ücretleriyle ilgili her yıl yeni bir uygulama getiriliyor. 2012’de dönemin Başbakanı Recep Tay- yip Erdoğan tarafından katkı payları kaldırıldı. 2013’te Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversiteyi uzatan öğrencilerden, uzattıkları yıllara göre katlamalı olarak katkı payı ve öğrenim ücreti alınacağı açıklandı. Ancak gelen tepkiler üzerine uygulama yürürlüğe konmadı. Şimdi katlamalı harç sistemi geri geldi.

Uygulama, öğrencilerin 2014-2015 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi harçlarım ödemek için başvurmasıyla ortaya çıktı. Pek çök öğrenci normalde ödemeleri gereken rakamın çok üzerinde rakamlarla karşılaştıklarını iddia ediyor. Hatta sosyal medyada örgütlenen üniversite öğrencileri tepkilerini imza kam- panyalanyla göstermeye başladılar. Öğren- 1 çiler uygulamayla ilgili tepkiler yükselirken, üniversiteler konuyla ilgili net bir bilgi vermiyor. Muhalefet partileri ise uygulamayı Türkiye Büyük Millet Medisi’ne (TBMM) taşıdı.

YÖK uygulanacak diyor

YÖK’ten aldığımız bilgiye göre uygulama, 15 Eylül 2014 tarihli Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “2014-2015 Eği- tim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Ku- rumlannda Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” çerçevesinde yürütülecek. Bu kararla ilgili 11. Madde’de şöyle deniliyor:

(1) Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliş-tirme programı hariç olmak üzere, önlisans, lisans düzeydeki yükseköğretim programla-rından Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’nda belirtilen süreler, lisansüstü düzeydeki yükseköğretim programlamadan lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden ekli cetvellerde belirtilen tutarlar kadar öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.

(2) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu-nun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasındaki sü-reler içinde aynı yükseköğretim kurumundaki öğrenimi sırasında bir derse üçüncü defa kayıt yaptıran öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin 6’ncı fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası, dördüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde yüz, beşinci veya daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üç yüz fazlası ile hesaplanarak alınır.

(3) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu maddenin 6’ncı fıkrasına göre belirlenecek olan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde ikiyüzü, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde üçyüzü, dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde dörtyüzü olarak hesaplanır.

(6) Bu maddenin 2,3 ve 4 üncü fıkralarında belirtilen durumlarda her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak.

katsayımn ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili yükseköğretim kurumunca dönem başlarında hesaplanır.

Ders tekrarında da katlanacak

YÖK’ün kararının iki ayağı bulunuyor. Birinci ayağını öğrenim süresini zamanında tamamlamayan öğrenciler oluşturuyor. Kanunda yer alan 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasına göre önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlan azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl içinde başan ile tamamlayarak mezun olamayanlar, yukarıdaki maddelere göre öğrenim ücreti ve katkı payı ödeyecekler.

Bir diğer ayağını ise dersler oluşturuyor. Buna göre de öğrenimi sırasında bir derse üç ve daha fazla defa kayıt yaptıran öğrencilerden de katlamalı şekilde bir harç alınacak.

Milliyet

About yonetici

Check Also

2016 Ösys Sonucuna Göre Mersin Üniversitesi’ne Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine

2016 ÖSYS sonucunda Mersin Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrenciler 12-16 Ağustos 2016 tarihi aralığında E-Devlet uygulaması ile elektronik …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

rokettube sikis mobil porno rokettube porno