mersin escort
Home / Duyurular / Mersin Üniversitesi Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

Mersin Üniversitesi Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ

Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar 08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve adı geçen yönetmeliğin Ek Madde 1’i dikkate alınarak, daha önce konuya ilişkin alınan Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları yürürlükten kaldırılarak, bu tarihten sonra Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde yükseköğretim kurumları tarafından aşağıda yer alan usul ve esaslara göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.

“Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

EK MADDE 1 – (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.”

A. Kontenjanlar

Herhangi bir diploma programının kontenjanı, ilgili yılın ÖSYM kontenjanının %30’u kadardır. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak kontenjan kadar adayın yatay geçiş başvurusu kabul edilir.

B. Başvuru Koşulları

1. Adayın halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunması gerekir. (Kayıt dondurmuş olmak başvuru yapmak için engel değildir.)

2. 2015-2016 eğitim öğretim döneminden önce hazırlık sınıfları da dahil tüm ara sınıflar başvuruda bulunabilir.

3. Adayın kayıt olduğu yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği Mersin Üniversitesi programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olan adaylar, yatay geçiş başvurusu yapabilirler. DGS kontenjanlarından yerleşenler için bu uygulama DGS puanlarıyla işleme alınır.

4. Geçmek istenilen programa, öğrencinin halen öğrenim gördüğü programa kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse başvuru yapılamaz.

5. Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçişler yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programları için uygulanmaz.

6. Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler, söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabilir.

7. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapılan diploma programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, Mersin Üniversitesi yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgelemek zorundadırlar.

8. Mersin Üniversitesi lisans ve önlisans programlarının yıllara göre taban puanları için ÖSYS – Yükseköğretim Kurumları Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları Kitabı’nı ilgili yıllar için inceleyebilirsiniz. (www.osym.gov.tr)

 

C. Başvuru için Gerekli Belgeler

Aşağıda belirtilen tüm belgelerin resmi ve onaylı belgeler olması gerekir. Farklı dillerde hazırlanmış belgelerin orijinal kopyalarının yanı sıra noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce tercümelerinin eklenmesi gerekir.

1-Yatay geçiş başvuru formu

2-Nüfus cüzdan fotokopisi

3-Halen kayıtlı öğrenci olduğuna dair belge (son üç ay içerisinde alınmış)

4-Üniversiteye girdiği yıla ait merkezi yerleştirme puanını gösterir belge (ÖSYS sonuç belgesi ve ÖSYS yerleştirme sonuç belgesi)

D. Başvuru – Değerlendirme Takvimi

2015 – 2016 Akademik Yılı Güz yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Başvuru – Değerlendirme – Sonuç takvimi

Başvurular aşağıda belirtilen tarih aralığında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (Çiftlikköy Kampüsü) şahsen ya da posta/kargo yoluyla yapılabilir. Posta/kargo yoluyla yapılan başvuruların geç ulaşmasından aday sorumludur. Eksik evrakla yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme sonucu, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınacak kontenjanlara ÖSYM puanı en yüksek adaydan puanı en düşük adaya doğru puan sırasına göre yerleştirilmiş haliyle Mersin Üniversitesi internet sayfasında duyurulacak olup, kayıtlar sonuçlanıncaya kadar kaldırılmayacaktır.

 

İşlem

Başlangıç

Bitiş

Başvurular

20 Temmuz 2015

21 Ağustos 2015

Başvuruların değerlendirmesi

24 Ağustos 2015

27 Ağustos 2015

Sonuçların ilanı

28 Ağustos 2015

Asıl liste kayıt tarihi

31 Ağustos 2015

3 Eylül 2015

Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar yatay geçiş hakkını kaybederler.

E. İntibak İşlemleri

Başvurusu olumlu bulunan öğrenciler, kesin kayıtlarına müteakiben öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aldığı dersler ile başarı notlarını ve genel not ortalamasını gösterir belgeyi, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programının öğrenim dilini gösterir belgeyi, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programına ait ders programı ve ders içeriklerini gösterir belgeyi ve varsa İngilizce dil yeterliliğini gösterir belgeyi en geç 04 Eylül 2015 tarihine kadar  ilgili fakülte / yüksekokul Müdürlüğüne teslim edecektir.

Öğrencilerin daha önceki diploma programlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerden intibakı yapılan dersler ve başarı notları geçiş yaptıkları programlarındaki transkriptlerine işlenir.

Başvuran adayların dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.

About yonetici

Check Also

2016 Ösys Sonucuna Göre Mersin Üniversitesi’ne Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine

2016 ÖSYS sonucunda Mersin Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrenciler 12-16 Ağustos 2016 tarihi aralığında E-Devlet uygulaması ile elektronik …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

rokettube sikis mobil porno rokettube porno